TomTom WORK optimalizuje práci obchodníků

Pro obchodní oddělení

Dashboard1SmallMáte problémy s efektivním řízením obchodníků? Nejste si jisti, zda obchodník vyjíždí každodenně na cesty k zákazníkům včas? Chcete zjistit, zda jsou vaši obchodníci schopní si dobře organizovat svojí práci v terénu? Zapomínají vaši obchodníci evidovat přímo na místě požadavky klientů? Máme pro vás profesionální, globální a přitom levné řešení!


Přemýšleli jste někdy nad náklady, které stojí vaši firmu 1 obchodník?
Při úvahách zda nasadit TomTom WORK právě ve vaší společnosti je nutné vzít v úvahu zejména ekonomické faktory. Neodiskutovatelnou skutečností je to, že náklady na kvalitní obchodníky představují v rámci rozpočtu firmy nezanedbatelné částky. Pojďme si tedy velmi orientačně vypočíst celkové náklady na jednoho obchodníka / 1 měsíc.

 • Mzdové náklady
  • Plat:            50-100 tis.
  • Odvody:     17-34 tis.
  • Dovolená:   1 měsíc (1/6 pracovní doby)
  • Školení, nemoc: nevyužitý čas
  • CCa náklady, více jak 200.000,- Kč
 • Náklady na vybavení 1 obchodníka
  • Auto:          15 tis.
  • Mobil:          5 tis.
  • Notebook:   4 tis.
  • Ostatní:      10 tis.
  • CCa náklady, více jak 30.000,- Kč
 • CCa celkové náklady více jak 230.000,- Kč

Pracují vaši obchodníci skutečně efektivně?
Drtivá většina obchodních ředitelů řeší po celém světě stejný problém tj. vytvořit propracovaný obchodní systém směřující k co největší produktivitě každého obchodního zástupce. V kontextu této činnosti jsou postupně nastavována různá pravidla např. počet schůzek za týden, strukturované plány prodeje, atd. a v neposlední řadě také systém OffLine denních, týdenních či měsíčních hlášení obchodníka.

A právě OffLine systém reportování vnáší do řízení prodejního teamu řadu nepřesností, protože informace poskytují právě obchodníci, kteří mohou své reporty zkreslovat. V každodenním shonu je velmi nepravděpodobné, že by kdokoliv zpětně prověřoval pravdivost informací z reportů. O to horším překvapením mohou být obchodní výsledky na konci měsíce, kdy již není možné cokoliv vrátit o krok zpět.

Nastavte pravidla a OnLine sledujte zda obchodníci pravidla dodržují!
Základem úspěchu každé firmy je dobře fungující obchodní oddělení, které má tzv. tah na branku, je procesně řízené a má k dispozici pokud možnost tvrdá data přímo z terénu. Business je jednoduše řečeno řemeslo jako každé jiné a dobře nastavený prodejní systém vede ke stabilních výsledkům.

 • Funkcionalita TomTom WORK pro obchodního ředitele:
  • Manažerský systém pro sledování trendů výkonnosti obchodníků
  • Monitoring nestandardního chování obchodníků
  • Monitoring překročení rychlosti
  • Monitoring zakázaných zón
  • Možnost předávat cestovní příkazy do vozidla OnLine přes www rozhraní 
  • Obousměrnou komunikaci mezi centrálou a obchodníkem
  • Informace o délce každé schůzky
  • Možnost OnLine zápisu ze schůzky přímo v místě prodeje
  • Operativní řešení neočekávaných změn pracovní cesty
  • Rychlá reakce na požadavky zákazníka
  • Rychlá integrace na okolí systémy
 • Funkcionalita Tom Tom pro obchodníky:
  • lepší organizace pracovního dne, méně stresu
  • přesně měřitelné výkony a objektivní hodnocení nadřízených
  • kvalitní navigace TomTom
  • handsfree
  • Přímé vytáčení tel. čísla z navigace
  • Online mapy Google včetně POI bodů pro řešení nestandardních situací
  • databáze radarů
  • RDS systém
Jak vám manažerský systém TomTom WORK vám vydělá peníze?
 1. Náklady na implementaci systému jsou v kontextu nákladů na měsíční fixní výdaje obchodníků takřka nulové.  Za jeden den provozu nezaplatíte v přepočtu více jak 1 litr pohonných hmot
 2. Obchodníci si velmi rychle uvědomí okamžitou zpětnou kontrolu, takže se zvedne počet schůzek o více jak 30%. 
 3. V důsledku většího počtu návštěv u zákazníku, dojde automaticky ke zvýšení obratu.
 4. Současně snížíte transakční náklady na přepisování denních, týdenních a měsíčních hlášení.
 5. Obchodníci budou mít také větší disciplínu v oblasti bezpečnosti silničního provozu, ušetříte v důsledku snížení počtu havárií a následných prostojů.
 6. Několikanásobně zkvalitníte zákaznický servis. 
 7. V případě náboru nových obchodníků velmi rychle rozeznáte pracovité zaměstnance od těch kteří jezdí na schůzky až v půlce pracovního dne.
TomTom WORK je manažerský systém, který se zaplatí během několika málo dní. Investuje do zvýšení obratu a konkurenceschopnosti!

  Rychlý kontakt

  Tel.: +420 233 373 855

  E-mail:  info@tomtomfleet.cz

  Kontaktujte mě